محل تبلیغات شما
به ارکان حربیۀ عمومیه دائره سی شعبه 2 نومرو 628 حضور معالیموفور جناب صدارتپناهی یه معروض چاکر کمینه لریدرکه عینتاب و مرعش احوالنه دائر اوله رق اون اوچنجی قول اردودن مورود في 3 شباط سنه 36 تاریخلی شیفره صورتی اهمیتنه بناءً عینا تقدیم ایدلمشدر. اولبابده امر و فرمان حضرت ولی الامرکدر. فی 19 جمادی الاول سنه 38 و فی 10 شباط سنه 36 حربیه ناظری فوزی پاشا (یکشنبه 25 خردادماه 1399 هجری شمسی)

پذیرایی از ایل جلالی به فرمان شاه عباس کبیر

اوچنجی سلطان مرادک انگلتره قرالیچه سی الیزابته بر [بیر] نامه سی

شورش حسین بیگ، حاکم سبزوار و کشتار مردم سبزوار و نهب و غارت آنان به امر شاهزاده حمزه میرزا

سنه ,فی ,شباط ,ولی ,حضرت ,الامرکدر ,سنه 36 ,شباط سنه ,19 جمادی ,فی 19 ,الامرکدر فی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مدرسه ی شاد اینده ی سالم