محل تبلیغات شما
سوزمزه باشلامازدن اوکجه شو نامه ایوجه اوقونسون: مختارة المخدرات العیسویه، ممتازة الموقرات فی الملة المسیحیه، مصلحۀ مصالح الطایفة النصرانیه، ساجة اذیال الحمشة و الوقار، ناموس ارباب الناقوس و الر، ولایت انگلتره قرالچه سی ایابت ختمت عواقبه بالخیر. توقیع رفیع همایون واصل اولیجق معلوم اولا که حالا سدۀ سنیۀ سعادت مدار و عتبۀ علیۀ گردون اقتدارمز که ملاذ سلاطین عالیمقام و معاذ خواقین ذوی الاحترامدر. مکتوب صداقت مصحوبکز وارد اولوب، اسپانیه قرالی پت پرست

پذیرایی از ایل جلالی به فرمان شاه عباس کبیر

اوچنجی سلطان مرادک انگلتره قرالیچه سی الیزابته بر [بیر] نامه سی

شورش حسین بیگ، حاکم سبزوار و کشتار مردم سبزوار و نهب و غارت آنان به امر شاهزاده حمزه میرزا

سی ,انگلتره ,نامه ,علیۀ ,عتبۀ ,گردون ,ملاذ سلاطین ,که ملاذ ,اقتدارمز که ,گردون اقتدارمز ,سلاطین عالیمقام

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

love story... بیشتر بخوانیم تا بیشتر بدانیم